Project Description

HYDRO-AIR “FREEDOM” MASAJ JETİ

Su bağlantısı Ø50, hava bağlantısı Ø32 iç takımı ile birliktedir. Önerilen debi 1,5 m3/s-7 mSS