4. MİMARİ BOYUTLARINA GÖRE YÜZME HAVUZU ALANININ VE HAVUZUN SU HACMİNİN HESAPLANMASI

4.1 HAVUZ YÜZEYİNİN HESAPLANMASI :
Sh Havuzun geometrik ölçülerinden giderek duvardan duvara su yüzeyi hesaplanır . Birimi : ( m2 ) dir.

4.2 HAVUZUN ORTALAMA DERİNLİĞİNİN TÜMÜ VEYA BÖLGE BÖLGE HESAPLANMASI ( Hd )

Yüzme havuzu ürünleri için e-ticaret sitemize göz atın!

Havuz tabanının derinliği, her yerde aynı olabilir, bu durumda, havuzdaki su hacminin hesabında ( Hd ) derinlik, havuz alanı ile tek çarpan olarak tüm havuz hacmini belirleyecektir . Fakat ,
Havuzun tabanı eğimli ise , bölge bölge farklı derinliklere sahip olabilir. Emniyet bakımından ani derinleşmeler olmamalıdır. Meyilli bölgelerde maksimum eğim 1 / 7 olmalıdır.
Bu gibi havuzlarda ortalama derinlik veya derinlikler bulunarak havuzun tüm hacmi hesaplanır.. Farklı derinlikteki bölgelerin her birinin su hacmi, bölge alanı ile o bölgeye ait ortalama derinliğin çarpılması sureti ile hesaplanır.

İletişim

Farklı hacimdeki bölgelerin hepsinde su devr-i daiminin homogen olmasını sağlamak için bölgelerin hacimlerine uygun olarak farklı debilerde besleme düzeni yapılmalıdır. Debisi ayarlanabilen tabandan besleme nozullarının iç klape ayarları yapılarak havuz suyunun her bölgesinde, su karışımı eşit düzeyde ayarlanabilir.. Yandan besleme nozullarında oynak, yönlendirici kürelerinin su çıkış delik çapları farklı seçilebilir. Amaç, tüm havuz suyunun her bölgede ve çok kısa sürede aynı oranda karışmasını sağlayarak, dezenfeksiyon için kullanılan kimyasalların etkisini havuzun her bölgesine eşit yaymaktır.

5. HAVUZLARDA TAŞMA SİSTEMLERİ:

Havuzlarda iki türlü taşma sistemi uygulaması vardır . Her iki sistemde taşan suyun debisi dipten tüm sirkülasyon debisinin % 50 – 70 kadar olmalıdır. Kalanı havuz dibinden emilir.

5.1 Birinci taşma sistemi : DENGE TANKLI SİTEMDİR.
a) ÜSTTEN TAŞMA KANALLI HAVUZ veya
b) YANDAN SAVAKLI HAVUZ olarak anılır.

a) ÜSTTEN TAŞMA SİSTEMİNDE:

Denge tankından emilen sirkülasyon suyu, havuza basıldıkça, aynı miktarda su, havuzun tüm çevresi boyunca veya isteğe bağlı olarak kenar bordürünün bazı bölgelerinden taşacaktır. Taşan sular, üzerinde plastik ızgara bulunan kanallarda toplanır ve yine tabii akışla denge tankına döner . Bu şekilde su, devamlı sirküle eder.

b) HAVUZ YANDAN SAVAKLI OLURSA:

Taşan sular, ızgaralı kanal yerine havuzun tüm çevresinde, duvar üzerinde ve yürüme kodundan 15 ila 20 cm. aşağıda bulunan YANDAN SAVAK‘ ta toplanır ve yine tabii akışla denge tankına gider.

5.2 İkinci taşma sistemi ise : SKİMMER ( Satıh sıyırıcı ) ÜNİTELİ HAVUZLARDIR:

Bu tür sisteme sahip olan havuzlarda denge tankına ihtiyaç yoktur. Sistem kapalı devre çalışır.
Havuzdaki suyun devretmesini sağlayan unsur ; havuzdaki su seviyesinin, skimmer yüzer klapesinin yatay ekseninden 10 – 15 mm daha yukarıda tutulması sağlanır.